Saglasnost pacijenta za ortodonsku terapiju

Važne informacije i pismeni pristanak pacijenta na ortodontsku terapiju

Rizici i ograničenja ortodontske terapije

Uspešan ortodontski tretman je partnerstvo između ortodonta i pacijenta. Doktor i osoblje su posvećeni postizanju najboljeg rezultata za svakog pacijenta. Opšte je pravilo da informisani i kooperativni pacijent može postići najbolji rezultat terapije. Dok razmatrate prednosti zdravog i lepog osmeha , trebate biti svesni da ortodontski tretaman nosi sa sobom i izvesna ograničenja i potencijalne rizike. Postoje izuzetno retki rizici koji vas mogu odvratiti od ortodontske terapije i prihvatiti vaše postojeće stanje zuba. Ukoliko niste sigurni da želite da se podvrgnete ortodontskom tretmanu možete sa doktorom razmotriti i moguće alternativne metode.

Ortodoncija ili ortopedija vilica je specijalistička grana stomatologije koja uključuje dijagnozu, prevenciju i terapiju nepravilnosti zagrižaja, kako u razvoju tako i nakon zavšenog razvitka. Ortodont je stomatolog specijalista koji je nakon završenih 6 godina osnovnih studija završio i specijalističke studije u trajanju od 3 godine.

Rezultat terapije
Ortodontski tretman uglavnom ide po planu i mi se trudimo da uradimo sve što je potrebno za ostvarivanje najboljeg rezultata. Uspeh terapije zavisi i od vaše saradnje u smislu redovnog dolaženja na kontrole, dobrog održavanja oralne higijene, izbegavanja aktivnosti koje mogu dovesti do kvara na aparatima za ispravljanje zuba i praćenja ortodontovih uputstava. Međutim ne možemo da predvidimo i sve moguće komplikacije koje mogu nastati i ne možemo da garantujemo da ćete biti potpuno zadovoljni rezultatom.

Trajanje terapije
Trajanje terapije zavisi od težine slučaja, rasta kod pacijenata koji rastu i saradnje sa pacijentom. Terapeut procenjuje neko optimalno vreme terapije ali ono se može produžiti usled npr. nepredviđenog rasta pacijenta, prisustva nekih loših navika, pojave nekih parodontalnih ili dentalnih oboljenja kao i usled neadekvatne saradnje sa pacijentom. Zbog toga je nekad potrebna i promena plana terapije. Kod promene plana mogući su neki novi troškovi terapije.

Nelagodnost
Usta su jako osetljiva regija tako da je realno očekivati neke nelagodnosti u početku prilagođavanja na ortodontski aparat. Nelagodnosti mogu biti : povećana osetljivost zuba prilikom žvakanja, pritisak, trnjenje i svrab zuba, ranice u ustima, otežano žvakanje, nervoza. Kod pojave bola preporučuje se primena analgetika. Sve ove nelagodnosti prolaze u roku od 7  dana.

Recidiv
Se može javiti nakon ortodontske terapije. Stoga je neophodno nošenje fiksnog ili pokretnog retinera nakon terapije. Trajanje nošenja retinera zavisi od postignute stabilnosti zagrižaja tako da je realno očekivati nošenje retinera onoliko koliko je trajala terapija a nekad i duže.

Ekstrakcije
Postoje slučajevi kod kojih je neophodno vađenje mlečnih i/ili stalnih zuba iz ortodontskih razloga. Vađenje zuba je oralnohiruška intervencija koja nosi sa sobom određene rizike pa se u vezi sa istim konsultujte sa opštim stomatologom ili oralnim hirurgom o tome.

Otognata hirurgija
Neki pacijenti imaju skeletne pored dentalnih nepravilnosti koje zahtevaju ortodontsku terapiju udruženu sa ortognatom hirurgijom. O dodatnim rizicima, koji su u vezi sa ovom intervencijom, trebalo bi da se posavetujete sa oralnim ili maksilofacijanim hirurgom pre otpočinjanja ortodontskog tretmana. Budite svesni činjenice da će samo ortodontski tretman bez ortognate hirurgije u slučajevima gde je indikovana kombinovana terapija pogoršati ortodontsku nepravilnost.

Dekalcifikacije (bele mrlje) i karijes zuba
Besprekorna oralna higijena je neophodna za vreme ortodontske terapije. Neadekvatna oralna higijena može imati za posledicu dekalcifikacije (bele mrlje) nakon terapije, karijes na zubima, pigmentacije na zubima i parodontalna oboljenja. Svakako da i nevezano sa ortotodontskom terapijom možete imati ove probleme ali se rizik za nastanak istih povećava kod nošenja fiksnih ortodontskih aparata.

Parodontopatija (parodontoza)
Parodontopatija ili oboljenje potpornih tkiva zuba se može javiti ili pogoršati za vreme nošenja ortodontskog aparata usled mnogih faktora među kojima je i neadekvatno održavanje oralne higijene. Praćenje stanja potpornih tkiva je od suštinske važnosti. Ukoliko dođe do značajnijeg pogoršanja stanja tako da se više ne može držati stanje pod kontrolom neophodno je prekinuti ortodontsku terapiju.

Povrede nastale nošenjem ortodontskih aparata
Mogu nastati u toku navikavanja na nošenje fiksnog aparata i to su najčešće ranice koje na sluzokoži koje brzo prolaze. U toku uklanjanja fiksnog ortodontskog aparata se mogu desiti povrede i na zubima i na zubnim nadoknadama. Može doći do oštećenja gleđi, plombi ili keramičkih kruna tako da je nekad neophodno i zbrinjavanje ovih oštećenja nastalih u toku uklanjanja aparata. Rizik je veći kod nošenja estetskih fiksnih aparata.

Headgear (ekstraoralni aparati)
Postoje slučajevi kod kojih je neophodno i nošenje estraoralnih aparata. Ovi aparati se nose isključivo kod kuće preko dana ili u toku noći. Sportske aktivnosti i dečije igre treba izbegavati u toku nošenja ovih aparata. Primena ovih aparata se dodatno naplaćuje.

Podešavanje zagrižaja
U nekim slučajevima je potrebno i minimalno uklanjanje gleđi i zaravnjenje nekih površina zuba na kraju tretmana kao bi se obezbedio stabilan i dugotrajan rezultat ortodontske terapije.

Umnjaci
Umnjaci mogu da poremete rezultat ortodontske terapije pa je ponekad potrebno razmotriti njihovo uklanjanje kako bi se obezbedio stabilan i dugotrajan pravilan zagrižaj.

Nesavršenosti na kraju tretmana
U nekim slučajevima usled širokih varijacija veličine i oblika zuba, nedostajućih zuba itd. nemoguće je obezbediti maksimalnu estetiku bez dodatnih intervencija na zubima (izbeljivanje, krunice, veniri).

Alergije
Su zaista jako retke na materijale koji se koriste u ortodontskoj terapiji. Ukoliko nastanu neophodno je promeniti plan terapije ili nekad čak i prekinuti terapiju. Takođe je nekad potreban i medikamentozni tretman alergijskih reakcija.

Konzumiranje duvana
Pušenje ili žvakanje duvana kompromituje održavanje oralne higijene. Takođe dovodi do prebojenosti zuba i pojavu žutih i mrkih pigmentacija kod pacijenata sa fiksnim aparatima!

Upotreba mini-implanata kao privremenog uporišta
Vaša terapija može uključivati i primenu mini-implantata kao uporišta. Anestezija se aplikuje prilikom postavljanja i uklanjanja implanata. Postoje rizici koje postavljanje ovih privremenih mini- implantata nosi sa sobom. U vezi sa ovim, posavetujte se sa ortodontom. Primena mini-implantata se dodatno naplaćuje.

Sama ortodontska terapija je specifična jer dugo traje (godine u u pitanju) i zahteva dobru saradnju između terapeuta i pacijenta (želje pacijenata su jedno, a mogućnosti same terpaije drugo). Mogućnosti ortodontske terapije su veće kod pacijenata koji i dalje rastu a najbolji rezultati se postižu u predpubertetskom (8-12) kada je reč o pokretnim i pubertetskom periodu (12-16 god) kada je reč o fiksnim aparatima.. Procedura oko donošenja odluke o samoj terapiji je takva da se mora napraviti detaljan specijalisitčki pregled uz potrebno uzimanje otisaka i radiografije i doneti plan terapije. Odluku o pristanku na terapiju kod maloletnih lica donosi roditelj i potpisuje saglasnost.

  • Svaki slučaj je slučaj za sebe i odgovor organizma na ortodontske sile je potpuno individualan!
  • Terapeut zadržava diskreciono pravo da odbije pružanje same usluge terapije ukoliko proceni da ne može da ostavari željenu saradnju sa pacijentom!
  •  Isplata terepije može biti u celosti pri čemu odobravamo popust od 10% ili u ratama uz uslov da je neophdno pri započinjanju isplatiti 50% ukupne cene terapije, a ostatak može u ratama ali da minimalni iznos rate me bude imanji od 100€!
  • Kontrolni pregledi su uračunati u cenu terapije, ono što nije uračunato je retiner koji je neophodan na kraju terapije.
  • Ukoliko je pacijent isplatio terapiju a nije se pojavio 6 meseci na kontroli (a da pri tom nije najavio nedolaženje) kontrole prestaju biti besplatne i  naplaćuju se po cenovniku.
https://adriadent.rs/wp-content/uploads/2023/01/adriadent-logo-nobgd.png

Stomatološka klinika Adriadent je osnovana 2013-te godine. Osnivač je Dr Jadran Stojadinović koji se više od 20 godina bavi stomatologijom. Nalazi se u centru Zemuna u blizini Zemunske bolnice na adresi Bežanijska 48 (ugao Ugrinovačke i Bežanijske). Danas su u sastavu klinike 3 stomatološke ordinacije opremljene po najnovijim standardima kao i velika čekaonica sa prijemnim pultom i ozvučenjem.

Društvene mreže

Posetite Adriadent na društvenim mrežama

© 2015 – 2023 Adriadent – Specijalistička stomatološka ordinacija